top of page

בדיקות ושירותים

Ultrasound

טרום הריון      

רגע לפני שאת מתכננת להכנס להריון מוטב להגיע ליעוץ עם גינקולוג. בין היתר עליך לערוך בדיקת לחץ דם, בדיקות דם, בדיקת רמת המוגלובין,  בנוסף יומלץ לך לערוך בדיקת סוכר בצום (לשלול סכרת סמויה), ובדיקות גנטיות במטרה לבדוק המצאות סוכרת טרום היריון.  

שקיפות עורפית        

שקיפות עורפית היא בדיקת אולטרסאונד שבה מודדים את עובי כפל הנוזל בעורף העובר, בנוסף, מתבצעת בדיקת דם נלווית: הסקר הביוכימי של הטרימסטר הראשון, וזאת ע"מ לשפר את יכולת האיבחון של הבדיקה.

באמצעות שקלול של שתי הבדיקות האלה ניתן להגיע לדיוק של כ־85% בהערכת הסיכון לתסמונת דאון אצל העובר.        

גלריה 2_edited.jpg
YE 41.jpg

סקירה מוקדמת

סקירת מערכות מוקדמת נערכת בין השבוע ה- 14-17 להריון. במהלך הסקירה נבדוק את שלמות מערכות הגוף של העובר ותקינותן, וזאת בצורה רחבה, מקיפה ויסודית.

ניתן גם לזהות את מין העובר בבדיקה זו.     

שבוע 21-24: סקירה מאוחרת (ומורחבת)

קיימים מומים הנקראים "מומים התפתחותיים" (Developmental). אלו הם מומים המופיעים בשלב מתקדם יותר, מאשר זה שבו מתבצעת הסקירה המוקדמת.

לפיכך, מעבר למעבר נוסף קפדני ויסודי על העובר מכף רגל ועד ראש, כשם שבוצע בסקירה המוקדמת, אנו מחפשים בבדיקה זו את המומים ההתפתחותיים, שלא היו קיימים כאמור בשלב קודם.

 

כאן גם המקום להוסיף ולומר, כי חלק מהמומים ההתפתחותיים, נאתר בשלב זה של ההריון, ואילו חלק אחר, עשוי אף להופיע בשלבים מתקדמים יותר בהריון (כדוגמאות מומי מוח,כליות,מערכות העיכול ואחרים), אשר אותם נוכל לאתר לראשונה בסקירות של הטרימסטר השלישי ("סקירה שלישית")

bae44262-cf54-4cdc-8993-01735d5a5eaa.jpg
ea26b557-08fd-4a4f-91c3-6e2ab5b6b4c2.jpg

סקירת מערכות שלישית (שבוע 29-32)

יש לציין כי בדיקה זו שונה מהסקירות האחרות, בכך שהעובר כבר גדול משמעותית מהבדיקות הקודמות, ולא ניתן לעבור על כל  מערכות העובר בשלמותן בשלב מתקדם זה של ההריון.

יחד עם זאת, מומי המוח המורכבים ועוד מומים ממערכות אחרות יופיעו לראשונה דווקא בשלב זה של ההריון כך שבדיקה זו איננה מתיימרת להחליף את הסקירות הקודמות, כי אם לתת נדבך נוסף מבחינת איבחון מומים שיופיעו מאוחר יותר (בטרימסטר השלישי), וכך לתת לנו את היכולת המירבית לבדוק את תקינות העובר - מכאן חשיבותה הכל כך גדולה!

סקירת מערכות מכוונת, מומי מוח ושלילת מומים בעובר

בסקירת מערכות מכוונת נבדוק באופן ספציפי מערכות מסויימות, אם בגין חשד לממצא בעובר שהועלה בבדיקה קודמת שנערכה, או בשל סיפור רקע משפחתי, בדיקות מעבדה חריגות, ועוד מצבים שונים המעלים סיכון לקיום ממצאים לא תקינים, במערכות שונות בעובר (מוח, לב, כליות ועוד.)

88cb9fbf-0b18-4240-897c-da8475440704.jpg
bottom of page